Přeložka silnice II/150 Domaželice - Bystřice p. Hostýnem

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Cílem diplomové práce je projekt přeložky silnice II/150 mezi obcemi Domaželice a Bystřice pod Hostýnem. Silnice navazuje na obchvat obcí Čechy a Domaželice. Tento obchvat je v současnosti ve výstavbě. U Bystřice pod Hostýnem se přeložka silnice II/150 napojuje na projekt obchvatu obce Bystřice p.H. Je řešeno napojení stávajících i plánovaných komunikací. Práce se skládá z průvodní zprávy, výkresové části a fotodokumentace. Výkresové části byly vypracovány v programu Bentley InRoads a AutoCAD dle platných norem.
The aim of the diploma‘s thesis is the project of relaying of road II/150 between Domaželice village and the town of Bystřice pod Hostýnem. The road continues on to the bypass of Čechy village and Domaželice village. This bypass is under construction at this time. Relaying of road II/150 is connected on project of Bystřice pod Hostýnem bypass. The connection of the existing and intended roads is designed. The project includes the accompanying report, the drawing part and the photodocumentation. The project is drawning up in two programs called Bentley Inroads and AutoCAD according to valid standards.
Description
Citation
FEICHTINGER, L. Přeložka silnice II/150 Domaželice - Bystřice p. Hostýnem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
Date of acceptance
2013-01-29
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO