Návrh předpjatého komorového mostu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Práce se zabývá přemostěním nížinného údolí a Doľanského potoka na slovenské dálnici D1 v úseku Jánovce – Jablonov. Byly vypracovány čtyři varianty mostů. Jako nejvhodnější byla vybrána varianta s monolitickým dodatečně předpjatým jednokomorovým nosníkem s velmi vyloženými konzolami, které jsou podepřeny prefabrikovanými vzpěrami. Výstavba mostu proběhne na výsuvné skruži. Na tuto variantu byl vypracován statický posudek dle evropských norem. Návrh zatížení je proveden dle ČSN EN 1991-2 - Zatížení mostů dopravou a dimenzování dle ČSN EN 1992-2 - Navrhování betonových konstrukcí - Betonové mosty - Navrhování a podrobná pravidla. Výpočet účinků zatížení je proveden pomocí výpočetního softwaru Scia Engineer 10.1 a Midas Civil.
This thesis deals with bridging of a lowland valley and the creek Dolanský in the section Jánovce – Jablonov on the Slovak motorway D1. Four variants of the bridge have been developed. Subsequently prestressed single box gilder with large overhangs that are supported by precast struts was selected as the most suitable variant. The construction of the bridge will take place in a formwork suspended on overhead launching scaffolding. The static assessment according to the Europan standard has been drawn up for this variant. The load of the bridge is projected according to the ČSN EN 1991-2 - Traffic loads on bridges and the dimensoin of concrete structures according to the ČSN EN 1992-2 - Concrete bridges - Design and detailing rules. The calculation of load is done using computer software SCIA Engineer 10.1 and Midas Civil.
Description
Citation
HOFÍREK, R. Návrh předpjatého komorového mostu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
Date of acceptance
2013-01-31
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO