Polyfunkční dům v Dobříši

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Diplomová práce je zaměřena na návrh a vypracování projektové dokumentace polyfunkčního domu ve městě Dobříš. Polyfunkční dům dům je pravidelného obdélníkového tvaru o rozměrech 16,12m x 26,12m. Dům má jedno podzemní a tři nadzemní podlaží, poslední nadzemní podlaží je obytné podkroví. Vodorovný i svislý konstrukční systém je z BS Klatovy, střecha je sedlová s vikýři.
The master´s thesis is focused on the design and preparation of project documentation of the polyfunctional house in Dobříš city. Polyfunctional house is a rectangular shape with dimensions of 16,12 x 26,12 m. The building has one underground and three floors, the last floor is the attic. Horizontal and vertical structural system is BS Klatovy, the roof is gabled with a skylights.
Description
Citation
ČAPEK, P. Polyfunkční dům v Dobříši [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
2013-01-28
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO