Horský hotel

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Diplomová práca rieši návrh novostavby horského hotela v obci Kvilda, okres Prachtice. Horský objekt slúži pre ubytovanie a stravovanie hostí a jeho ubytovacia kapacita je 50 hostí. Objekt je čiastočne podpivničený s troma nadzemnými podlažiami. Nosný systém tvoria v suteréne bedniace tvarovky a v nadzemným podlažiach keramické tvarovky Porotherm, ktoré sú doplnené zateplovacím systémom s polystyrénu. Objekt je nepravidelného pôdorysu a je zastrešený jednoplášťovou plochou strechou. Práca rieši okrem projektovej dokumentácie taktiež požiarnu bezpečnosť, tepelné posúdenie, návrh zadaných betonových konštrukcií a rieši vykurovanie objektu.
The Master's thesis dealt with the project new construction hotel in the village of Kvilda, district Prachtice. Mountain object is used for accommodation and meal serving of guests and its accommodation capacity is 50 reviews. The building is partly basement with three floors. The support system is made up in the basement of formwork blocks and in the overhead floors ceramic blocks, which are supplemented by insulation system Porotherm with Styrofoam. Object is an irregular floor plan and is covered with a single layer flat roof. In addition to fire safety, the work addresses the project documentation as well as an assessment of the proposal of concrete constructions and solves the heat heating object too.
Description
Citation
JURČO, P. Horský hotel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
2013-01-28
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO