Dvojdomek v Třebíči Nehradově

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Předmětem této bakalářské práce je novostavba dvojdomku. Práce je zpracovaná ve formě prováděcí projektové dokumentace. Navržený objekt je umístěn na pozemcích parc. č. 135/147, 135/150 v Třebíči Nehradově k.ú. Podklášteří. Jedná se o domy nepodsklepené, jednopodlažní s obytným podkrovím, sloučené na hranici pozemku garážemi.. Důraz je kladen na návrh funkčního dispozičního řešení dvou provozně bytových jednotek. Objekt je navržen ze dvou konstrukčních systémů systému VELOX a systému HELUZ. Střecha je sedlová atypického tvaru. Ve střeše jsou umístěny čtyři střešní okna.
The subject of this Bachelor´s thesis is a semi-detached house. The Thesis is composed in a form of implementing project documentation. Designed building is situated on plots 135/147, 135/150 in Třebíč Nehradov in Podklášteří. Buildings are single-storeys with a residential attic and there aren´t cellars. The houses are merged by garages on the boundary . The emphasis is placed to design functional disposition of two separate residential units. There are two constructional systems of the building – Velox and Heluz. The roof construction is gabled with unusual shape. There are four sunroofs in the roof.
Description
Citation
PAUL, Z. Dvojdomek v Třebíči Nehradově [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
2013-06-11
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO