Administrativní budova Brno Hlinky, řešení technologické etapy opláštění a zastřešení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Předmětem této bakalářské práce je řešení technologické etapy zastřešení a opláštění administrativní budovy v Brně na ulici Hlinky. Jedná se o dvou patrový objekt, částečně podsklepený, o celkových modulových rozměrech 9,4 x 37,5 m. Hlavní nosný skelet tvoří střešní vazníky a stropní průvlaky, které jsou připojeny ke sloupům. Střecha je vaznicová, nosnou vrstvu tvoří trapézový plech, který je uložen na horní příruby vaznic. Stěny jsou samonosné, vyzděné. Střešní plášť je zateplen vrstvou polystyrenu, hlavní hydroizolační vrstvu tvoří mPVC fólie. Převážná část opláštění je řešena kontaktním zateplovacím systémem s keramickým obkladem, část fasády na západní straně objektu je tvořena dřevěným obkladem se vzduchovou mezerou.
The subject of this Bachelor thesis is offering solution of technological steps roofing and cladding of an office building in Brno, Hlinky. It is a two storey building, partial basement, the overall module dimensions 9.4 x 37.5 m. Main supporting skeleton consists of roof trusses and ceiling beams that are attached to poles. The roof is purlin, load-bearing layer is trapezoidal sheet, which is on the top flange purlins. The walls are self-supporting, walled. Roof cladding is insulated with layer of polystyrene, the main waterproofing layer is mPVC film. Most of the cladding is designed as external thermal insulation composite systems with ceramic tiles, part of the facade on the west side of the building is made up of wood paneling with an air gap.
Description
Citation
DUŠKOVÁ, L. Administrativní budova Brno Hlinky, řešení technologické etapy opláštění a zastřešení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
2013-06-12
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO