Administrativní budova firmy Energis, Hradec Králové - technologická etapa opláštění

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Tato bakalářská práce je zaměřena na porovnání dvou variant opláštění a to montáž plechové provětrávané fasády a montáž tepelně izolačních panelů Kingspan. Práce dále řeší technologický předpis montáže, návrh strojní sestavy pro montáž opláštění, zásady organizace výstavby včetně technické zprávy zařízení staveniště a výkresu zařízení staveniště, kvalitativní požadavky na jednotlivé varianty opláštění a bezpečnost a ochranu zdraví při práci včetně vypracovaného plánu rizik.
This thesis is focused on comparing the two variants sheathed and installation of metal ventilated façade and installation of insulation Kingspan. The thesis deals technologically provisions installation, design of mechanical assemblies for mounting cladding to organization, including technical report building equipment and drawing of the building equipment, quality requirements for individual variations cladding and safety and health at work, including developing a plan of risks.
Description
Citation
FINDEJS, L. Administrativní budova firmy Energis, Hradec Králové - technologická etapa opláštění [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
2013-06-12
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO