Aplikace marketingového mixu ve veřejné správě

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Práce je zaměřena na oblast marketingu, především na marketingový mix, který je zpracován jak v klasické podobě, tak v podobě specifické pro veřejnou správu. Teoretická část práce vymezuje základní oblasti marketingu, marketingové prostředí, marketingový mix, situační analýzu a metody využitelné při jejím zpracování. Praktická část práce se zabývá analýzou interních a externích faktorů a následným návrhem marketingového mixu pro vymezený územní celek.
This thesis is focused on marketing, especially on the marketing mix, which is processed in classical and specific form for public administration. The theoretical part of the thesis defines basic areas of marketing, marketing environment, marketing mix, situational analysis and methods that can be used in the processing of these analyses. The practical part of the thesis deals with analysis of the internal and external factors and the subsequent design of a marketing mix for the defined territorial unit.
Description
Citation
SZUSCIKOVÁ, K. Aplikace marketingového mixu ve veřejné správě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Management stavebnictví
Comittee
Date of acceptance
2013-06-13
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO