Analýza kvílivého hluku od tramvajové dopravy a jeho vliv na okolí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Bakalářská práce se zabývá problematikou hodnocení účinků hluku od kolejové dopravy. Součástí této práce je rozbor dané problematiky, pořízení dat v lokalitě Starý Lískovec tramvajová smyčka a následná úprava dat a sestavení akustického modelu. Posouzení výsledků provedu sestavením akustické situace v programu SoundPlan. Součástí mé bakalářské práce je formulace závěrů a doporučení pro praxi.
Bachelor’s thesis is focused on issues with evaluations of the effects of noises from tram transport. The part of the thesis is analysis of those issues, acquisition of data in locality Starý Lískovec tram loop; follow editing data and compilation of acoustic model. I’ll do the assessment results by compilation of acoustic situation in program SoundPlan. Last part of bachelor’s thesis is formulation of conclusions and recommendations for practice.
Description
Citation
PROKOPOVÁ, T. Analýza kvílivého hluku od tramvajové dopravy a jeho vliv na okolí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
Date of acceptance
2013-06-13
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO