Konstrukce stropní desky nad vstupní aulou Uherskohradišťské nemocnice

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Bakalářská práce se zabývá statickým řešením a návrhem železobetonové monolitické bodově a současně liniově podepřené stropní desky nad vstupní aulou Uherskohradišťské nemocnice. Obsah bakalářské práce je založen na dimenzování a posouzení tohoto prvku. Posouzení tohoto prvku je podle 1. mezního stavu – únosnosti a 2. mezního stavu – použitelnosti.
Bachelor thesis deals with the static solution and design of monolithic reinforced concrete and at the same spot as line supported slabs above the entrance hall Uherské Hradiště hospital. The content bachelor thesis is based on the design and assessment of this element. The assessment of this element by 1 limit state - carrying capacity and 2 limit state - usability.
Description
Citation
NOVOTNÝ, Z. Konstrukce stropní desky nad vstupní aulou Uherskohradišťské nemocnice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
2013-06-12
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO