Zaměření pro tvorbu účelové mapy zóny ke kontrole v lokalitě Brno ul. Havlíčkova

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Cílem této práce je tvorba účelové mapy polohopisné situace vymezené části ulice Havlíčkova. Předmětem zaměření je komunikace, sousední dostupné objekty a povrchové znaky inženýrských sítí. Iniciátorem práce je Magistrát města Brna. Důraz je kladen na podrobně a kvalitně zaměřený polohopis a výškopis. Práce popisuje veškeré fáze tvorby účelové mapy od rekognoskace, přes bodové doplnění polí, vlastní měření a zpracování, až po závěrečnou kontrolu přesnosti. Výsledná práce může sloužit pro aktualizaci Digitální mapy města Brna a konfrontaci předešlých dat.
The objective of this thesis is creation of the thematic map of planimetric situation for a defined part of the Havlíčkova street. The objects of measurement are communication, accessible buildings and surface signs of utilities. The initiator of thesis is Brno City Hall. Emphasis is given to detail and quality measurement planimetry and altimetry. The thesis describes all the steps creation of thematic map from reconnaissance through completion point fields, the measurement and processing, to final check accuracy. Results of this thesis can be used to update digital maps of the Brno and confrontation with the previous data.
Description
Citation
PTÁČEK, P. Zaměření pro tvorbu účelové mapy zóny ke kontrole v lokalitě Brno ul. Havlíčkova [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Geodézie a kartografie
Comittee
Date of acceptance
2013-06-13
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO