Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Předmětem bakalářské práce je urbanistický a architektonický návrh zástavby části městského bloku v Brně novým objektem popř. objekty. Řešená parcela je situována na křižovatce komunikace vedené po nábřeží řeky Svratky a nejvýznamnější brněnské radiály směrem na Vídeň. Vzhledem k charakteru stavby, která je koncipována jako studentské bydlení, jsem navrhl jednoduchou a prostou stavbu, která svým měřítkem nepřevyšuje okolí. Stavba se možná může někomu jevit jako brutální a necitlivá, ale beton má charakterizovat strohost, skromnost, pracovitost a pokorný přístup studenta v přípravě na své životní poslání. Nejedná se o palác, ale „klášter“ pro studenty.
The subject of this work is urban and architectural design of buildings of a city in Brno or a new object. Solved plot is situated at the crossing of the road running along the embankment of the river and most Svratka radial direction to Vienna. Given the character of the building, which is designed as student housing, I proposed a simple and straightforward structure that does not exceed its scale neighborhood. The construction is possible someone may seem brutal and insensitive, but concrete is characterized by austerity, frugality, hard work and humble approach the student in preparation for his mission in life. It is not a palace, but the "monastery"for students.
Description
Citation
KLINKOVSKÝ, L. Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Ing. arch. Pavel Rada (předseda) Ing. arch. Bohumila Hybská (člen) Ing. arch. Radim Javůrek (člen) Ing.arch. Jakub Koňata (člen) Ing. Petr Suchánek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-05-23
Defence
Student představil svou práci a reagoval na podněty a otázky oponenta a vedoucího práce.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO