Administrativní a skladovací objekt v Kunraticích, řešení technologické etapy hrubá spodní stavba.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Obsahem bakalářské práce je stavebně-technologický projekt spodní stavby administrativního a skladovacího objektu v Kunraticích u Prahy. Projekt obsahuje technologické předpisy pro provádění vrtaných pilot, zemní práce a zlepšování únosnosti zeminy vápněním. Práce dále řeší kontrolní a zkušební plány, situaci stavby se širšími dopravními vztahy dopravních tras, výkaz výměr, rozpočet, časový plán, katalog navržených strojů, bezpečnost při práci a organizaci výstavby.
Content of bachelor work is civil-technological project of substructure in administrative and storage object in Kunratice close to Praha. Project contains technological prescriptions of drilled piles, groundwork and lime stabilisation. Another parts are inspection and testing plans, situation of building with wide detentions of transport routes, bill of quantities, schedule of work, catalog of mechanization, safety during work and organization of construction.
Description
Citation
HERŮFEK, M. Administrativní a skladovací objekt v Kunraticích, řešení technologické etapy hrubá spodní stavba. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
2013-06-13
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO