Analýza spotřeby vody v areálu stavební fakulty VUT v Brně

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Bakalářská práce zpracuje analýzu spotřeby vody v areálu fakulty stavební VUT v Brně. Součástí bude pasportizace všech fakturačních i podružných vodoměrů v areálu fakulty, vyhodnocení možností a návrh automatického sběru dat na těchto vodoměrech. Jako další budou provedeny vyhodnocení současného stavu odečítání dat z vodoměrů umístěných v areálu fakulty. Vlastní odečty vodoměrů za použití vhodného dataloggeru včetně stanovení průměrných specifických spotřeb na zaměstnance, studenta a případně další účelové jednotky. Posledním bodem bakalářské práce bude zjištění možností dálkového měření s trvalým monitoringem a přenosem naměřených dat na internet.
Bachelor thesis will conduct an analysis of water consumption on the premise of the Faculty of Civil Engineering. There will be a condition surfy of all billing and secondary water meters in the area of faculty evaluation of design options and automatic data collection on these meters. As a further assessment will be made of the current fading status data from water meter installed in the premise sof the Faculty. Own water meter fading using appropriate datalogger including datermination of the average specific consumption per employee, student or other special purpose units. The last point of the thesis will investigace the possibilities for remote measurements with continuous monitoring and data transmission to the internet.
Description
Citation
NEDOMA, T. Analýza spotřeby vody v areálu stavební fakulty VUT v Brně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Vodní hospodářství a vodní stavby
Comittee
Date of acceptance
2013-06-10
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO