Analýza dynamických účinků působících na výhybkové konstrukce

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Práce je zaměřena na měření a analýzu dynamických účinků ve výhybkách. V rámci práce byly vytipovány dvě výhybky v různém stádiu opotřebení, pozornost byla zaměřena především na oblast srdcovky výhybky, kde dochází k největším dynamickým účinkům. Cílem práce je srovnání výhybek z hlediska dynamického chování a stanovení vlivu opotřebení na dynamické účinky. Součástí práce je sestavení metodiky měření a návrh vhodného matematického aparátu pro vyhodnocení dynamických dějů ve výhybkách.
This thesis is focused on measurement and analysis of dynamic effects on railway turnouts. Two turnouts with different wear condition were chosen. My attention was focused mainly on the crossing part of the turnout, where the highest dynamic impacts occur. The point of the thesis is comparison of the crossing part of turnouts in term of dynamic behaviour and assessment of influence of the wearing depth on dynamic effects. A part of the thesis is proposal of methodology of the measurement and convenient mathematical apparatus for analysing of dynamic effects on crossings.
Description
Citation
VUKUŠIČOVÁ, D. Analýza dynamických účinků působících na výhybkové konstrukce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
Date of acceptance
2013-06-13
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO