Rozdělení a aplikace matic flexibilního prototypového nástroje

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
V dnešní době jsou ceny nástrojů na výrobu prototypů a malých sérií vysoké, stejně jako dodatečné změny v různých nástrojích prodražují finální produkt. Flexibilní nástroj nabízí vhodnou alternativu k výrobě široké škály forem. V této práci je provedena rešerše oblasti flexibilních nástrojů. Pomocí metodického postupu je navrženo několik variant flexibilního nástroje. Na základě vybraných kritérií je nejvhodnější varianta realizována. Flexibilní nástroj je částečně otestován pomocí technologie tvarování termoplastu. Dále jsou v práci navrhnuty možná vylepšení a další aplikace vyvinutého flexibilního nástroje. Výsledky testování spolu s návrhy dalších aplikací flexibilního nástroje ukazují, že nástroj tohoto typu má i přes určitá omezení širokou oblast potenciálního využití.
The price of the tools for making prototypes and small series of products, as well as the cost of additional changes in the tool are quite high and increase the price of the final product. A flexible tool provides an advantageous solution to create a wide variety of molds. In this thesis the area of flexible tooling is introduced. An experimental mechanism has been manufactured and tested. With the help of a methodical approach several solutions for a flexible tool design have been proposed. Based on the evaluation of all given criteria, the most suited version has been designed and manufactured. The tool has been tested and evaluated for the thermoforming process. Improvements and potential applications have been suggested. The results show that the flexible tool has some limitations but has a broad potential use in several applications.
Description
Citation
RYGL, O. Rozdělení a aplikace matic flexibilního prototypového nástroje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Výrobní systémy
Comittee
apl. Prof. Dr.-Ing. Andreas Hirsch (předseda) doc. Ing. Petr Blecha, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Zdeněk Kolíbal, CSc. (člen) doc. Ing. Radek Knoflíček, Dr. (člen) Ing. Martin Kolouch, Ph.D., Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-03-12
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO