Bezpečnostní politika společnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Předkládaná bakalářská práce komplexně analyzuje problematiku IT bezpečnosti konkrétního českého podniku střední velikosti, a navrhuje rovněž ucelené řešení této problematiky včetně praktické implementace. Vzhledem k rozsahu problematiky jsem zvolila oblast bezpečnostní politiky společnosti.
Presented Bachelor’s thesis comprehensive analyses problems of IT security of concrete Czech company medial size and suggests integrated solution of this sphere including practical implementation at the same time. According to the extent of problems I choose section of company’s security policy.
Description
Citation
NOVOTNÁ, I. Bezpečnostní politika společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2007.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc. (předseda) doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. (místopředseda) Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (člen) Ing. Viktor Ondrák, Ph.D. (člen) Ing. Petr Sedlák (člen) Ing. Zuzana Němcová (člen)
Date of acceptance
2007-06-22
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO