Podnikatelský záměr

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Cílem mé bakalářská práce je sestavení podnikatelského záměru pro nově vzniklou malou rodinnou vinařskou firmu. Mezi hlavní opodstatnění projektu bude patřit jeho úloha při žádosti o dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF). Projekt začíná vizí a profilem společnosti, pokračuje marketingovým průzkumem trhu a dále obsahuje plán výrobní, marketingový a finanční. V závěru práce je výhledová strategie této vinařské firmy do budoucna.
Aim of my baccalaureate work is make - up entrepreneurial intention for the new small family viticultural firm. Among main foundation project will belong to his exercise at requests for grant from of the State's agricultural interventional fund (SZIF). Project begins with vision and profile companies, continues with marketing inquiry of the market and further includes production, marketing and financial plan. At the end of the work is perspective policy of those viticultural firm to the future.
Description
Citation
PRÁTOVÁ, Z. Podnikatelský záměr [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2007.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
doc. RNDr. Jozef Fecenko, CSc. (předseda) Ing. Jaromír Roštínský (místopředseda) doc. Ing. Miloš Koch, CSc. (člen) Ing. Romana Nývltová, Ph.D. (člen) Ing. Vladimíra Kučerová, Ph.D. (člen) Ing. Petra Semorádová (člen)
Date of acceptance
2007-06-21
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO