Návrh datového a funkčního modelu IS firmy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem datového a funkčního modelu informačního systému společnosti DIRTEL, s.r.o. Byla provedena analýza současné situace společnosti a analýza problematiky týkající se informačního systému. Na základě výsledků bylo vypracováno řešení návrhů datového a funkčního modelu informačního systému, které bude možné použít na implementaci informačního systému, který společnost ještě nemá.
This Bachelor work deals with the design of data and functional information system model of DIRTEL s.r.o. company. The current situation of the company and the issues concerning its information system have been thoroughly analysed. On the basis of the outcome of the analysis, the solution for the design of data and functional information system model has been elaborated. The solution might be used for implementation of information system, which is not being used by the company at present.
Description
Citation
TOMAN, P. Návrh datového a funkčního modelu IS firmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2007.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
doc. RNDr. Jiří Kropáč, CSc. (předseda) Ing. Pavel Štarha, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. František Bartes, CSc. (člen) Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (člen) Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. (člen) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen) Ing. Petra Syrovátková (člen)
Date of acceptance
2007-06-22
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO