2011

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 1 of 1
  • Item
    STANDARDIZACE A HARMONIZACE ZNALECKÉHO POSTUPU PŘI ZJIŠTĚNÍ OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI
    (Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství, ) Brumovský, Martin; Šmahel, Milan; Korytárová, Jana; Mikš, Lubomír
    V současné době, kdy v důsledku globalizace a rozvoje mezinárodního investičního trhu roste vliv legislativy EU na oceňování majetku a činnost profesních organizací, vzniká naléhavá potřeba standardizovat a harmonizovat nejenom oceňovací postupy, ale i jednotlivé pojmy, definice, přístupy, metody a požadavky na výkon profese znalce. To je zvlášť důležité zejména v oblasti oceňování nemovitostí a stanovení ceny obvyklé. V současnosti v této oblasti působí zejména tři velké nadnárodní organizace, které se prostřednictvím svých standardů na tomto procesu významně podílejí. Hlavním cílem této disertační práce je standardizace a harmonizace znaleckého postupu při stanovování obvyklé ceny nemovitosti, a to především ve vztahu k mezinárodním oceňovacím standardům, a to IVS, EVS a Red Book. Ke splnění hlavního cíle bylo zapotřebí nejprve objasnit několik souvisejících problémů, protože základem úspěšného procesu harmonizace je vždy především správné pochopení všech souvislostí. Výsledkem této práce je tedy jak návrh standardního a harmonizovaného postupu kvalifikovaného znalce při zjišťování obvyklé ceny, tak objasnění souvisejících problémů, termínů, definic, metod a oceňovacích způsobů používaných v České republice a v zahraničí, a také náležitostí kladených na výsledné zprávy atd. Poznatky a informace z této práce tak mají svůj přínos z hlediska oboru Soudní inženýrství jak v oblasti teorie, tak v oblasti praxe a pedagogické činnosti.