2014

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 491
 • Item
  Návrh pro rozvoj podniku působícího v oblasti jazykového vzdělávání
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Reitoral, Adam; Bumberová, Veronika; holding, Martin Suchánek, Manažer přímého prodeje ve společnosti Tescan orsay
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem rozvoje malého podniku, kde hlavním předmětem podnikání jsou služby v oblasti jazykového vzdělávání určených jak pro jednotlivce, tak i firmy. Teoretická část je zaměřena zejména na popis analytických metod zkoumání vnitřního a vnějšího prostředí firmy, ale také možných cest pro potencionální strategický rozvoj (růst) malých podniků, které jsou pak následně použity ve druhé, praktické části této práce společně s využitím metod primárního výzkumu. Výsledkem tak bude návrh různých směrů pro potencionální oblasti rozvoje zkoumané společnosti pro zlepšení reputace a prosperity podniku.
 • Item
  Návrh internetových stránek
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Erle, Vojtěch; Řešetková, Dagmar; Šmejda, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a tvorbou internetových stránek firmy Malokapacitní jatka Machač, s.r.o. pomocí jazyka HTML a kaskádového stylu CSS za účelem zvýšení poptávky po firmě. Práce obsahuje teoretické poznatky, analýzu výběru vhodných nástrojů pro tvorbu internetových stránek a popis samotného návrhu těchto stránek.
 • Item
  Zálohování dat firmy
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Kugler, Petr; Kříž, Jiří; Doležal, Pavel
  Tato bakalářská práce seznamuje s procesem zálohování dat, vysvětluje pojem datová úložiště a dále se zabývá analýzou a návrhem zlepšení zálohování dat ve firmě Xella CZ, s.r.o.
 • Item
  Analýza vybraných ukazatelů firmy Ligurský
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Ligurský, Ivo; Kropáč, Jiří; Bagarová, Markéta
  Bakalářská práce je zaměřena na analýzu vybraných ukazatelů podniku prostřednictvím časových řad. Teoretická část práce popisuje definice a použité metody. Praktická část se zabývá aplikací metod a rozboru výsledků analýzy. Závěr je věnován zhodnocení a stanovení závěrů.
 • Item
  Finanční analýza sportovního klubu - Zbrojovka Brno
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Fila, Vít; Luňáček, Jiří; Hornungová, Jana
  Bakalářská práce „Finanční analýza sportovního klubu – Zbrojovka Brno“ je rozdělena do čtyř částí. V první části jsou zobrazena teoretická východiska pro řešení praktické části. Druhá část popisuje klub Zbrojovka Brno. Třetí část je část analytická, kde je zobrazen aktuální stav ve kterém se klub nachází. V poslední části jsou zobrazeny návrhy na zlepšení situace.