Nový informační systém, možnosti implementace a řešení bezpečnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Práce se zabývá návrhem architektury informačního systému, návrhem bezpečnostních testů a praktickým prověřením bezpečnosti finálně realizovaného systému. Návrh systému musí splňovat legislativní požadavky na ochranu osobních dat klientů. Tato práce je jedním z podkladů pilotního projektu obchodní společnosti pro poskytování nových služeb již existujícího Call Centra.
The bachelor thesis deals with an information system architecture design, security test procedure design and practical security test evaluation. The proposed solution must meet the requirements of private data handling policy. This thesis is a part of a commercial project, aimed to offer new services in an existing call center.
Description
Citation
HODINKA, M. Nový informační systém, možnosti implementace a řešení bezpečnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2007.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc. (předseda) doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. (místopředseda) Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (člen) Ing. Viktor Ondrák, Ph.D. (člen) Ing. Petr Sedlák (člen) Ing. Zuzana Němcová (člen)
Date of acceptance
2007-06-22
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO