Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Práce se zabývá studentským bydlením a menzou na nároží ulice Vídeňská a Táborského nábřeží v blízkosti řeky Svratky. Cílem bylo poskytnout ubytování a stravování pro 200 studentů s přidaným komerčním využitím. Objekt svou polohou a tvarem L uzavírá blok obytných domů a zvýrazňuje významné nároží na břehu řeky Svratky. Nesnaží se být hlavní dominantou okolí, ale současné významné objekty, klášter s nemocnicí Milosrdných bratří, FA VUT a PdF MU, spíše podpořit a vytvořit ucelený urbanistický prostor.
The thesis deals with a student housing and a canteen in the corner of Vídeňská street and Táborský embankment close to the river Svratka. It should make an accomodation and a catering for 200 students with other added functions. The building with its location and L-shape closes the block of houses and highlights the important street corner on the riverside of Svratka. It doesnt want to be a dominant of surrounding but to highlight the important current buildings, the hospital and convent of Merciful Brothers, FA BUT and PdF MU, and to create the comprehensive urban area.
Description
Citation
HUDEČKOVÁ, P. Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Ing. arch. Pavel Rada (předseda) Ing. arch. Bohumila Hybská (člen) Ing. arch. Radim Javůrek (člen) Ing.arch. Jakub Koňata (člen) Ing. Petr Suchánek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-05-23
Defence
Studentka představila svou práci a reagovala na podněty a otázky oponenta a vedoucího práce.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO