Nízkoteplotní palivové články

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract

Description
Keywords
Citation
ZELENÝ, M. Nízkoteplotní palivové články [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mikroelektronika a technologie
Comittee
prof. Ing. Jaromír Kadlec, CSc. (předseda) Ing. Ondřej Sajdl, Ph.D. (místopředseda) Ing. Miroslav Zatloukal (člen) Ing. Zdenka Rozsívalová (člen) doc. Ing. Jiří Háze, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2009-06-15
Defence
Student seznámil státní zkušební komisi se zadáním, zpracováním a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta. Otázky u obhajoby: 1) Jaké chemické děje probíhají na anodě a katodě palivového článku? 2) Jak se z grafů cyklické voltametrie a impedanční spektroskopie pozná, který katalyzátor je vhodnější pro elektrodové materiály palivových článků? 3) Zobrazte v Nynquistově diagramu paralelní a sériovou kombinaci R a C. Jaké znaménko bude mít imaginární složka impedance?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO