Podnikatelský záměr

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce představuje přípravu technicko-ekonomické studie, která předchází realizaci výstavby čerpací stanice. Jako model slouží společnost Slovnaft, a.s., která je na Slovensku vedoucí společností v oblasti zpracování ropy, petrochemického průmyslu a tradičně patří mezi největší slovenské exportéry.
Bachelor's thesis represents the arrangement of a technical-economic study, which precedes the realization of a fuel station construction. Slovnaft, a.s., which is Slovakia's leading company in the sphere of crude oil manufacturing, petrochemical industry and one of the biggest Slovakian exporters, is used as a model.
Description
Citation
GSCHWENGOVÁ, A. Podnikatelský záměr [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2007.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Daňové poradenství
Comittee
Ing. Jaroslav Vašek, CSc. (předseda) prof. Ing. Mária Režňáková, CSc. (místopředseda) Ing. Miloš Grásgruber, Ph.D. (člen) JUDr. Lenka Hrstková Dubšeková (člen) Ing. Michaela Beranová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2007-06-20
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO