Marketingová strategie firmy Master Tool s.r.o. postavená na obchodní značce „BOPO“

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce představuje prozkoumání a popsání možností uplatnění obchodní značky na trhu v České republice. Je analyzován současný stav trhu, vliv obchodní značky na rozhodování spotřebitelů. Cílem práce je vytvořit marketingovou strategii firmy na základě výše uvedených poznatků, za účelem dosažení většího podílu na trhu pomocí využití obchodní značky.
Bachelor´s thesis investigates and describes possibilities of utilisation of the trade mark on the market in the Czech Republic. In analyses the current status of shoe market, influence of the trade mark on consumers choice. The aim of this thesis is to create marketing strategy of the company based on above mentioned knowledge for gaining higher participation on the market by means of trade mark.
Description
Citation
JOBEKOVÁ, R. Marketingová strategie firmy Master Tool s.r.o. postavená na obchodní značce „BOPO“ [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2007.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
Ing. Libor Benátský (předseda) Doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc. (místopředseda) JUDr. Hana Vejvodová (člen) Ing. Jaromír Papírník (člen) Ing. Michaela Beranová (člen) Ing. Lenka Zemánková (člen)
Date of acceptance
2007-06-19
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO