Návrh na zlepšení hospodaření města Adamova

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá hospodařením města Adamova v letech 2002-2005. Cílem této práce je analyzovat nejdůležitější prvky a vztahy příjmů a výdajů rozpočtu města Adamova. Na základě dosažených výsledků analýzy pak zhodnotit hospodaření města a navrhnout taková opatření, která povedou ke zlepšení.
Bachelor´s work deals with economy of the town Adamov through years 2002 - 2005. Analysis of the most important elements and relations between revenues and expenses of budget of Adamov is the main objective of the work. Evaluation of economy of the town on the basis of achieved results and suggestions of preferable measures is another objective.
Description
Citation
CHARVÁT, J. Návrh na zlepšení hospodaření města Adamova [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2007.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
Doc. Ing. Zdeněk Sadovský, CSc. (předseda) Ing. Michal Polák, Dr. (místopředseda) JUDr. Petr Kopřiva (člen) Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Svirák (člen) Ing. Marie Staňková (člen)
Date of acceptance
2007-06-19
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO