Návrh podnikatelského záměru

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá založením specializované maloobchodní prodejny v Brně. V práci se věnuji analýze trhu, konkurence a zákazníků, na jejichž základě jsem vytvořil marketingový a finanční plán potřebný pro tuto podnikatelskou činnost.
The subject of this report is establishing a specialized retail shop in Brno. I hold forth on analysis of a market, competition and customers in this work. In the point of view from the following subjects I have created the marketing and financial plan which is very needful for this kind of business activity which I have chosen.
Description
Citation
SOUDEK, L. Návrh podnikatelského záměru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2007.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
Ing. Miroslav Kuba (předseda) Doc. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc. (místopředseda) Ing. Miloš Grásgruber, Ph.D. (člen) JUDr. Naděžda Vrbková (člen) Ing. Vladimíra Kučerová, Ph.D. (člen) Ing. Tereza Večeřová (člen)
Date of acceptance
2007-06-19
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO