Progresivní antikorozní kovové materiály

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou korozivzdorných ocelí. V úvodu popisuje historii oceli a jeden z největších problémů oceli, korozi. V následující části je uveden přehled základních typů korozivzdorných ocelí, jejich materiálové charakteristiky, vlastnosti a použití. Další kapitola předkládá možnosti způsobu výroby. Poslední část této bakalářské práce ukazuje konkrétní příklady využití korozivzdorných ocelí v různých oblastech průmyslu.
This bachelor thesis is aimed at stainless steels problem. At the beginning history of steel and one of the biggest issue of steel, corrosion is described. Next part show basic type of stainless steels, their material characteristic, properties and possibilities of usage. After that metallurgy of stainless steels and process follows. In last topic of this bachelor work samples of usage in various branges are presented.
Description
Citation
BOMBERA, M. Progresivní antikorozní kovové materiály [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc. (předseda) doc. Ing. Jaroslav Šenberger, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Ladislav Zemčík, CSc. (člen) doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D. (člen) doc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Muselík (člen)
Date of acceptance
2010-06-22
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO