Inovace výroby CNC obrábění diskovitých součástí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Optimální volba řezných podmínek, stejně tak jako řezného nástroje, má výrazný vliv na kvalitu obráběné součásti a je základním parametrem ke snížení nákladů výroby. Tato práce se věnuje CNC soustružení talířových pružin a jejím cílem je inovovat výrobu součásti z materiálu 51CrV4, zejména pomocí aplikace nových řezných nástrojů a použitím vyšších řezných rychlostí. Bude provedeno porovnání čtyř výrobců řezných nástrojů z hlediska dosažené jakosti povrchu, dráhy špičky nástroje a obrobeného objemu materiálu. Bylo experimentálně ověřeno, že námi navrhovaný nástroj dosáhl nejlepšího výsledku.
The optimal choice of cutting conditions, as well cutting tool, has a significant effect on the quality of machined part and is an essential parameter to reduce the cost of production. This thesis describes CNC turning process of disc springs made of 51CrV4 material, especially using new cutting tools and the use of higher cutting speeds. A comparison of four manufacturers of cutting tools in terms of surface quality, tool path and the machined material volume will be introduced. It was experimentally verified that our proposed facility has achieved the best result.
Description
Citation
KŘUPKA, M. Inovace výroby CNC obrábění diskovitých součástí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie a průmyslový management
Comittee
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. (předseda) doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Ildikó Maňková, CSc. (člen) Ing. Theodor Beran, Ph.D. (člen) prof. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. (člen) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-19
Defence
Jsou na obrázku 1.3 na straně 15 opravdu znázorněny síly při soustružení? Jak jsou definovány síly a odpory, zejména s ohledem na směr a působení? Proč je název „Chladicí“ kapalina (str. 37 a 38) pro jeden z typů řezného prostředí nesprávný? Jak se takovéto kapaliny správně nazývají? Popište účinky nárůstku, který vzniká v důsledku adheze na břitu nástroj, na průběh řezného procesu.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 10 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO