Konstrukční návrh prodejního automatu na energetické tyčinky

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá konstrukcí prodejního automatu na energetické tyčinky. Prodejní automat je určen k prodeji dvou druhů tyčinek s možností výběru požadovaného druhu. Je konstruován pro potřeby průmyslu podle požadavků zadavatele. Konstrukcí prodejního automatu se předpokládá, že bude zefektivněn prodej tyčinek. V práci je proveden rozbor hlavních částí prodejních automatů, dále jsou zde popsány varianty řešení, je rozebrána vlastní konstrukce prodejního automatu, konstrukční, technologický a ekonomický rozbor.
This bachelor thesis is focused on the construction of vending machine for energy bars. Vending machine can sell two types of bars. It is constructed according to the client requirements. It is assumed that construction of vending machine will make the sell more effective. Thesis contains the description of main parts of vending machines, and also variants of design solutions and the final construction itself. The conclusion includes construction, technological, and economical review.
Description
Citation
ČERNOŠEK, M. Konstrukční návrh prodejního automatu na energetické tyčinky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba strojů a zařízení
Comittee
doc. Ing. Břetislav Mynář, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Malášek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jaroslav Kašpárek, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Jírů (člen) doc. Ing. Pavel Novotný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-21
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO