Brněnská sídliště a jejich urbanistická struktura

Abstract
Ve městě Brně se nachází v obytných souborech, postavených různou konstrukční technologií, přibližně 70 000 bytů. Urbanistická struktura sídlišť je tedy životním prostředím pro více než třetinu obyvatel města Brna. Práce nabízí ucelený, chronologický přehled realizovaných obytných souborů na území města Brna a zabývá se analýzou jejich urbanistické struktury, s přihlédnutím k okolnostem jejich vzniku.
There are roughly 70 000 flats in the city of Brno in housing estates built of various construction technology. Urban structure of such housing estates is thus a living condition for more than a third of Brno residents. The doctoral thesis offers a cohesive chronological overview of residential complexes in the area of the city of Brno, and deals with an analysis of their urban structure, with consideration of the circumstances of their origin.
Description
Citation
PECKA, L. Brněnská sídliště a jejich urbanistická struktura [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO