Kritická analýza dopadu finanční krize na vývoj investičních nástrojů zaměřených na nemovitosti a prognóza dalšího vývoje

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá analýzou investičních nástrojů zaměřených na nemovitosti. Popisuje investiční nástroje v České republice a v zahraničí. V praktické části práce je věnována pozornost akciovým indexům, které se soustředí na region střední a východní Evropy. V práci jsou popsány možné příčiny finanční bubliny na realitních akciových trzích a dopad finanční krize na vývoj těchto akciových titulů.
This thesis deals with investment analysis tools focused on real estate. Thesis describes investment instruments in the Czech Republic and abroad. The practical part is devoted to equity indices, which focus on Central and Eastern Europe. The thesis describes the possible causes of the financial bubble in real estate stock markets and the impact of financial crisis on the evolution of these equities.
Description
Citation
VÉMOLA, M. Kritická analýza dopadu finanční krize na vývoj investičních nástrojů zaměřených na nemovitosti a prognóza dalšího vývoje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Realitní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Leonard Hobst, CSc. (předseda) doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. (místopředseda) Ing. Milan Šmahel, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Klika, Ph.D. (člen) Ing. Andrea Pavlíková (člen) prof. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-20
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO