Návrh a implementace systému vytápění objektu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Diplomová práce se zabývá návrhem a implementací otopné a zavlažovací soustavy. Projekt byl vytvořen pro areál zahradnictví v Novém Městě na Moravě. Systém bude sloužit jako náhrada dosavadního nevyhovujícího řešení a eliminace lidského personálu. O závlahu se stará soustava čerpadel implementovaných v každém ze čtyř skleníků. Vytápění je realizováno pomocí horkovzdušných topidel, kde je jako ohřívací médium voda ohřívaná v kotli na tuhá paliva nové generace. Kotli suplují solární kolektory umístěné na střeše zázemí zahradnictví. O řízení se stará programovatelný automat firmy Siemens, jmenovitě model řady S7-200. Sběr dat vykonávají snímače teploty a vlhkosti. V práci jsou dále popsány uvažované a použité technologie, vývojové prostředí a konstrukční prvky.
The aim of this diploma paper is to design and implement a system of heating and irrigation. The system was designed for the premises of the garden shop located in Nové Město na Moravě. The new system shall replace the existing one as well as eliminate the use of human resources. The irrigation is done through a system of water pumps implemented in each of four green-houses. The heating is achieved through a system of hot air devices, and uses water as a transfer medium. The water is heated in a boiler using the new generation of solid propellants. The boiler is supplemented by solar collectors placed on the roof of the shop premises. The process is controlled by one of the programmable automatic devices made by Siemens, namely the S7-200 model. Temperature and humidity sensors are responsible for collection of the data. The paper also describes the technologies used and considered, the development environment and the construction components.
Description
Citation
KAŠPAR, O. Návrh a implementace systému vytápění objektu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Aplikovaná informatika a řízení
Comittee
prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc. (předseda) doc.Ing.. Petr Kočí, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Jaroslav Balátě, DrSc. (člen) prof. RNDr. Ing. Tomáš Březina, CSc. (člen) doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (člen) doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (člen)
Date of acceptance
2011-06-22
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO