Zkoušení hydraulických soustav letadel

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Závěrečná práce s názvem „Zkoušení hydraulických systémů letadel“ pojednává o problematice spojené se zkoušením jednotlivých komponent a také celých hydraulických systémů. V první části práce jsou uvedeny požadavky předpisů, které musí hydraulické soustavy splňovat, a zkušební podmínky, které se musí dodržovat při zkoušení palubních systémů. V dalších částech je popsán způsob zkoušení jednotlivých hydraulických prvků a diagnostika hydraulické kapaliny. V poslední části je uveden princip zkoušení hydraulické soustavy podvozku včetně návrhu na přístrojové vybavení.
My bachelor thesis “Testing of aircraft hydraulic systems“ discusses the problems of testing particular components and complete hydraulic systems. In the first part of my work, there are specified all regulation requirements that are to be fulfilled by hydraulic systems and test conditions for testing of flight control systems. The next parts deal with the way of testing particular hydraulic elements and hydraulic liquids. The last part of my bachelor thesis is dedicated to the testing's principle of hydraulic system of landing gear including a concept for instrumentation.
Description
Citation
SUK, F. Zkoušení hydraulických soustav letadel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Jaroslav Juračka, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jiří Hlinka, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Karol Fiľakovský, CSc. (člen) doc. Ing. Ivo Jebáček, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Kujal, Ph.D. (člen) doc. Ing. Miloslav Petrásek, CSc. (člen) Ing. Robert Popela, Ph.D. (člen) doc. Ing. Karel Třetina, CSc. (člen)
Date of acceptance
2011-06-16
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO