Analýza ekonomických ukazatelů vybrané firmy pomocí statistických metod

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou ekonomických ukazatelů vybrané společnosti. Zdrojem informací pro analýzu jsou podklady z účetnictví firmy. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část se věnuje popisu metod finanční analýzy a statistickým metodám. V části praktické již analyzuji účetní výkazy a vybrané ukazatele finanční analýzou a následně aplikuji analýzu časových řad na ekonomické ukazatele.
This bachelor thesis deals with analysis of economical indexes of selected company. The source of information for analysis is documentation from accounting firm. Thesis is divided to teoretical and practical part. Teoretical part describes financial and statistical methods. In practical part are already analysed accounting reports and chosen indexes by financial analyse. Then I apply analysis of time series to economical indexes.
Description
Citation
BĚLÍK, P. Analýza ekonomických ukazatelů vybrané firmy pomocí statistických metod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
prof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Sojka, CSc. (místopředseda) Ing. Petr Dydowicz, Ph.D. (člen) Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc (člen) doc. Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-22
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO