Pracovní název: věci, co jsem neudělala

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění
Abstract
Má bakalářská práce analyzuje a rekapituluje mé studium na fakultě výtvarných umění, pomocí nerealizovaných projektů. Jsou to práce, které buď zůstaly jen v mé hlavě, nebo jsem jejich realizaci opustila v rozpracovanosti. Tento fiktivní materiál zpracovávám formou textů. Tyto texty jsou vzpomínky na mé tehdejší myšlenky a subjektivní popisy dějů ovlivněné mým okamžitým psychickým stavem. Jsou rekonstrukcemi vzpomínek. Vytvářím takto portfolio neuskutečněných prací, které jsem udělala formálně identické s již existujícím portfoliem mapujícím vzniklé realizace. Popřením pravosti vzniká polemika, které z nich je skutečné a které fiktivní. Práce je prezentována konfrontací obou portfolií v instalaci.
My bachelor thesis deals with the studies at the Faculty of Fine Arts, and with unrealized projects. These are works that remained as ideas in my mind, and that I started but have not yet been fully realized. The material for this work is in the form of texts, these lyrics are slightly poetic memories of my thoughts, the reconstruction of memories, influenced by the current state of my mind. I created a portfolio of my unrealized projects visually looking like the real portfolio, that was required to be produced during the last four years of my studies. The work that I am presenting is a confrontation of those two portfolios like instalation.
Description
Citation
BENDOVÁ, I. Pracovní název: věci, co jsem neudělala [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Výtvarné umění - konceptuální tendence
Comittee
akad. soch. Martin Zet (předseda) doc. Mgr.A Lenka Klodová, Ph.D. (člen) MgA. Tomáš Hrůza (člen) prof. akad. soch. Tomáš Ruller (člen) doc. Václav Stratil, Prom. Ped. (člen) doc. MgA. Barbora Klímová, ArtD. (člen) doc. MgA. Filip Cenek (člen) MgA. Karolína Kohoutková (člen) doc. Mgr. Irena Armutidisová (člen) MgA. Jennifer Helia De Felice, Ph.D. (člen) doc. Mgr. František Kowolowski (člen) doc. akad. malíř Margita Titlová (člen) Mgr. Rostislav Koryčánek (člen)
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO