Městská knihovna, Lausanne

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
„Předměty, jež je viděti kolem, nejsou jen předměty určené geometrickými rozměry. Jsou to určité příběhy. Předmět tedy není jen předmětem, nýbrž též historií, a historie není jen historií, nýbrž je též předmětem.“ Václav Navrátil, z knihy O smutku, lásce a jiných věcech Práce se zabývá návrhem městské knihovny v bývalé průmyslové části Lausanne. Doba, kdy zde byly slyšet kovové údery kladiv, je už pryč. Ale vzpomínky zde nacházíme na každém kroku. Jsou jimi kolejnice lemující cesty, zbytky technologických zařízení a jiné pozůstatky časů, jejichž ambice i hodnoty už pominuly. Přesto jsou důležitou vrstvou v území, která poskytuje informace o mizejících hodnotách. Obsahují industriální zkušenost, která se v Evropských městech stala již minulostí. Ideovým obsahem industriálních staveb je jakési poselství racionality. Doba jejich vzniku byla hnána dopředu racionálními motory, jejich posláním byla racionalizace výroby, činností, prostorů, ale i mezilidských vztahů, vlastně všech stránek života. Knihovna je proto tvořena jako jakási soudobá továrna vědění. Je novou vrstvou kontinuálně navazující na své předchůdce.
Comics center and library in old industrial part of Lausanne.
Description
Citation
TOMAN, R. Městská knihovna, Lausanne [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Ing. arch. Marek Štěpán (předseda) doc. Ing. arch. Jan Jehlík (člen) Ing. arch. Pavel Jura (člen) Ing. arch. Viktor Rudiš (člen) Ing. Jiří Svoboda (člen)
Date of acceptance
2013-05-28
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO