Výroba součásti "Pouzdro vinutí"

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce je vypracována v rámci oboru B-STG strojírenská technologie. Řeší návrh výroby zadané plastové součástky z materiálu PA66-GF25 FR pomocí technologie vstřikování. V úvodní části jsou popsány základní materiály pro vstřikování, je popsán vstřikovací princip, vstřikovací forma a vstřikovací stroj. V praktické části se řeší vlastní konstrukce formy. V závěru je jednoduché ekonomické zhodnocení nákladů a zisků.
Bachelor´s thesis is elaborated in terms of branch B-STG engineering technology. Smoothing - out suggestion manufacturing engaged plastic parts from material PA66- GF25 FR by the help of injection technology. Firstly, the basic materials for injection are described, then is described injection principle, injection mold and injection machine. The practical part deals with their own forms of construction. In the inclusion is simple economics upward revaluation expense and surplus.
Description
Citation
RUDOLF, B. Výroba součásti "Pouzdro vinutí" [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
prof. Ing. Milan Forejt, CSc. (předseda) prof. Ing. Radko Samek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Lidmila, CSc. (člen) doc. Ing. Milan Dvořák, CSc. (člen) Ing. Miroslav Jopek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-23
Defence
Student seznámil komisi s bakalářskou prací a odpověděl na otázku oponenta. Připomínky a otázky: 1. Proč byla použita výstužná uhlíková vlákna a kdy jsou vpravena do formy? 2. Odvzdušnění formy. 3. Vysvětlení teploty Tg z obrázku 1. 4. Přísady v použitém materiálu.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO