Student - pedagog výměna

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění
Abstract
1. V rámci plnění své praktické části diplomové práce jsem se obrátil na jednoho z pedagogů naší školy abychom se dohodli, že praktickou práci udělá on. 2. Pedagog má úplnou volnost ve výběru média, tématu, rozsahu i zpracování. 3. Podmínkou je kvalita práce a její rozumné vysvětlení. 4. Až do posledního momentu o průběhu a výsledku jeho práce nebudu nic vědět. 5. V momentu začátku diskuse začiná probíhat moje diplomová práce. 6. Vysvětlení výsledné práce pedagoga pro členy komise a studenta/autora. 6. Můj význam a bádáni v tomto zadáni. 7.Hledáni nových momentů v recyklaci umělckých tradic.
To fullfill the practical part of my diplom task, I asked one of the teachers at our school to do the practical part instead of me. I gave him freedom in choosing the medium, topic and the lenght or format. The only condition is the quality of the work and proper explanation of its meaning. I will not be informed about his work untill the moment of presentation in front of the chosen comision where, during the discussion, my real income appears. The purpose of this work is to search for new moments in recyclation of artistic traditions.
Description
Citation
SHULHA, A. Student - pedagog výměna [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Výtvarné umění - video - multimedia - performance
Comittee
doc. Mgr.A Lenka Klodová, Ph.D. (předseda) doc. Václav Stratil, Prom. Ped. (člen) doc. MgA. Filip Cenek (člen) MgA. Karolína Kohoutková (člen) doc. MgA. Barbora Klímová, ArtD. (člen) Mgr. Art. Michal Moravčík (člen) akad. soch. Martin Zet (člen) MgA. Tomáš Hrůza (člen) doc. Mgr. Jan Zálešák, Ph.D. (člen) prof. akad. soch. Tomáš Ruller (člen) MgA. Jennifer Helia De Felice, Ph.D. (člen) MgA. Matěj Kolář (člen) doc. MgA. Milan Houser (člen)
Date of acceptance
2013-05-21
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO