Bateriově napájený analogový datalogger

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Diplomová práce je zaměřena na problematiku napájení baterií, měření analogových fyzikálních veličin pomocí mikrokontroléru a záznamem dat na paměťovou SD kartu. Bibliografická citace mé práce: REZEK, P. Bateriově napájený analogový datalogger . Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2008. 65 s. Vedoucí diplomové práce Ing. Zdeněk Bradáč, Ph.D.
The diploma thesis deals with the questions of battery powering, measuring of analog physical values using microcontroller and recording of data on a memory SD card Bibliographic reference: REZEK, P. Battery powered datalogger. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, 2008. 65 p. Supervisor: Ing. Zdeněk Bradáč, Ph.D.
Description
Citation
REZEK, P. Bateriově napájený analogový datalogger [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Kybernetika, automatizace a měření
Comittee
prof. Ing. Stanislav Ďaďo, DrSc. (předseda) prof. Ing. Luděk Žalud, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Petr Blaha, Ph.D. (člen) Ing. Ilona Janáková, Ph.D. (člen) Ing. Marie Havlíková, Ph.D. (člen) Ing. Jan Pásek, CSc. (člen)
Date of acceptance
2008-06-10
Defence
Student obhajil diplomovou praci a zodpovedel otazky oponentu a komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO