Kvalita a konkurenceschopnost.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá kvalitou a jejím vlivem na konkurenceschopnost. V první části se zabývám systémem jakosti, který využívá především norem ISO. Dále se věnuji důležitým částem, které s jakosti souvisí. V první řadě je to marketing a zjištění požadavků zákazníka, návrh výrobku spojený s konstrukcí, nákupem materiálu a skladováním materiálu. Poté pokračuji výrobní etapou ve které se zaměřuji na strojní zařízení a lidské zdroje. Dále pojednávám o kontrole, jejím rozdělením, možnostmi a řízením neshodného výrobku. Následuje povýrobní etapa skladování, prodej a servis. U všech etap je důležité jejich plánování, měření a monitoring.
This bachelor`s thesis is aimed at quality and its influence on competitive strength. In the first part the quality system is described. This uses especially the ISO standards. Then other important parts connected to this topic follow; marketing, customer demands´ assurance, products´ design and construction, material purchase and storage. Then the other part comes with the production stage. Here the machinery and human resources play the most important role. The following part deals with the quality control. That means above all the quality division and possibilities and control of anticoincident product. After that the post-productive stage comes with storage, distribution and servicing. Planning, surveying and monitoring are very important parts of all stages.
Description
Citation
URBANOVÁ, S. Kvalita a konkurenceschopnost. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Jiří Pernikář, CSc. (předseda) doc. Ing. Alois Fiala, CSc. (místopředseda) Ing. Pavel Trvaj (člen) Ing. Marek Mitáček (člen) Ing. Petr Dobšák, Ph.D. (člen) Ing. Jana Doňarová, Ph.D. (člen) Ing. Martin Musil, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2008-06-17
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO