LABORARTORY BRNO

No Thumbnail Available
Date
Authors
Kopecký, Martin
ORCID
Advisor
Sochor, Jan
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Urbanistický a architektonický návrh galerie architektury, moderního umění a designu. Budova se nachází na východním nároží křižovatky ulice Milady Horákové a Koliště. V návrhu je kladen důraz na vytvoření dominanty nároží. Interiér se sestává z velké haly a vložených boxů, které prostor člení a mají různé funkční využití. Vzniklý systém boxů a teras propůjčuje galerii specifickou atmosféru.
Urban and architectural design of architecture gallery, modern art and design. The building is located on the eastern corner of the intersection Milady Horakove and Koliste. The design emphasis is on a dominant corner. The interior consists of a large hall and embedded boxes that divided space and have different functional uses. The resulting system of boxes and terraces gives gallery an unique atmosphere.
Description
Citation
KOPECKÝ, M. LABORARTORY BRNO [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Ing. arch. Pavel Rada (předseda) Ing. arch. Roman Gale (člen) Ing. arch. Nicol Galeová (člen) Ing. Vít Mikulík, Ph.D. et Ph.D. (člen) Ing. arch. Robert Sedlák (člen)
Date of acceptance
2013-05-20
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO