LABORARTORY BRNO

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Návrh galerie architektury, umění a designu. Budova se nachází v nárožní poloze ulic Koliště a Milady Horákové. Okolní zástavba tvoří hranici městského okruhu s pásem zeleně se solitéry veřejných budov. Vlastní návrh sestává ze dvou budov, z nichž jedna s výstavní funkcí rozdělenou do 2 podlaží a čtyř velkoprostorových expozic. Nosnou kostru zde tvoří příhradovina přiznaná do interiéru. Budova je doplněna o pronajímatelné prostory pro komerci a ateliérovou tvorbu. Parkování je řešeno v úrovni přízemí pásovým zakladačem. V druhé budově je umístěna aukční síň, kavárna, kancelář a ubytovací prostor. Návrh tvaru budovy podporuje dominantní účinek nároží.
Proposal for a gallery of architecture, art and design. The building is located in a corner position Koliště streets and Milady Horakove. The surrounding area forms the border city ring with a green belt with solitaires public buildings. The design consists of two buildings, one of which features an exhibition divided into two floors and four large-scale exposure. The supporting frame is formed by truss granted to the interior. The building is complemented by a rentable space for commercials and studio work. Parking is solved on the ground floor conveyor stacker. The second building is located the auction hall, cafe, office and accommodation space. Shape design of the building supports the dominant effect of the corner.
Description
Citation
KŘÍŽ, J. LABORARTORY BRNO [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Ing. arch. Roman Antl (předseda) Ing. Stanislav Mikeš (člen) Ing. arch. Jan Mléčka, Ph.D. (člen) Ing. arch. Vítězslav Nový (člen) Ing. arch. David Prudík (člen)
Date of acceptance
2013-05-20
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO