LABORARTORY BRNO

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Cílem projektu bylo navrhnout galerii architektury, designu a moderního umění na pozemku, který se nachází na rohu ulic Milady Horákové a Koliště, tedy na brněnské okružní třídě. Jedná se o místo neobyčejně dopravně zatížené a zároveň exkluzivní blízkostí kulturně významných budov. Budova se skládá hmotově ze dvou hranolů. Půdorysně navazuje na sousední budovy a převyšuje je. Před vstupem, který je jako trychtýř nasměrován k rohu ulice, je ponechán volný prostor. Kromě výstavních prostor je součástí galerie taktéž auditorium, kavárna a atelier.
The goal of this project was to design a gallery of architecture, design and modern art at the corner of Milady Horákové street and Koliště street, on the ring boulevard. There is heavy traffic and at the same moment the place is exclusive because of culturally important builings nearby. The building is made up of two prisms. In the groundplan it continues the line of neighbouring buildings and it is taller than them. There is free space in front of the entrance, which goes like a funnel from the corner of the street. Apart from the exhibition area there are also the auditorium, café and atelier in the building.
Description
Citation
SZABÓOVÁ, V. LABORARTORY BRNO [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
doc. Ing. arch. Eva Králová, Ph.D. (předseda) prof. Ing. arch. Ivan Ruller (člen) doc. Ing. arch. Josef Hrabec, CSc. (člen) Ing. arch. Jiří Mikšík (člen) Ing. Jiří Svoboda (člen)
Date of acceptance
2013-05-21
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO