LABORARTORY BRNO

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
zadáním této bakalářské práce bylo narhnout galerii současné architektury a designu. základní koncepčním přístupem se staly výhledové osy. v jejich půsečíku je umístěna výšková stavba která je doplněna horizontalním objemem, který uzavírá městský blok.
The task of this bachelor work was create the gallery of contemporary architecture and design. Basic conceptual principles became the visual axis. At the intersection of these axes will be placed high tower building. This project will be complemented by horizontal object that closes city block.
Description
Citation
DVOŘÁK, D. LABORARTORY BRNO [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Ing. arch. Marek Štěpán (předseda) prof. Ing. arch. Jan Koutný, CSc. (člen) doc. Ing. Zdenka Lhotáková, CSc. (člen) Ing. arch. Bohumila Hybská (člen) Ing. arch. Zdeňka Vydrová (člen)
Date of acceptance
2013-05-20
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO