Theodor Phoenix, 49 cm/3000 g

Abstract
Praktická část diplomové práce je intimním a niterným mateřským albem, které vzniklo ilustrací mluveného slova. Nahrazuje tak běžné fotoalbum, jež je dlouhá léta společenskou nutností každé mladé matky. Během rozhovorů s blízkou kamarádkou autorky vznikly kresby, které však zachycují fotaparátem často nezachytitelné. Expresivně zobrazují zcela nové prožitky, kterými si matka musí úplně poprvé projít – změny nálad, zvláštní chutě, porod, ale i početí. Práce nahrazuje zmíněné fotoalbum a byla tvořena jako rodinná památka. Proto nemalá pozornost byla věnována i vnějšímu zpracování alba.
The practical part of the thesis is an intimate and inner parent album, which is based on illustration of spoken word. It replaces the ordinary photo album, which is for a long time a social necessity of every young mother. During interviews with close friends of the author were created drawings that captures photographically „uncapturable“. They expressively displays completely new experience, which the mother has to go through for the very first time - mood swings, strange tastes, childbirth, but also the moment of conception. Work replaces the mentioned photo album and was formed as a family heirloom. Therefore, considerable attention has been paid to the external processing of the album.
Description
Citation
LYSÁ, M. Theodor Phoenix, 49 cm/3000 g [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Výtvarné umění - konceptuální tendence
Comittee
doc. Mgr.A Lenka Klodová, Ph.D. (předseda) doc. Václav Stratil, Prom. Ped. (člen) doc. MgA. Filip Cenek (člen) MgA. Karolína Kohoutková (člen) doc. MgA. Barbora Klímová, ArtD. (člen) Mgr. Art. Michal Moravčík (člen) akad. soch. Martin Zet (člen) MgA. Tomáš Hrůza (člen) doc. Mgr. Jan Zálešák, Ph.D. (člen) prof. akad. soch. Tomáš Ruller (člen) MgA. Jennifer Helia De Felice, Ph.D. (člen) MgA. Matěj Kolář (člen) doc. MgA. Milan Houser (člen)
Date of acceptance
2013-05-21
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO