Grafický displej pro prumyslové aplikace

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce si klade za cíl studium materiálů potřebných pro praktickou realizaci projektu a vlastní návrh projektu Grafického displeje pro průmyslové aplikace. Teoretická část práce se zabývá popisem grafického displeje, jeho řadiče a způsobem komunikace mezi mikrokontrolerem a tímto řadičem. Dále rozebírá komunikační rozhraní a komunikační protokoly vhodné pro navrhované zařízení. Teoretická část je uzavřena popisem základních vlastností a možností mikrokontroleru, který bude použit v praktické části. Praktická část práce se zabývá vlastním návrhem hardwaru, volbou vhodných součástek, návrhem programového vybavení mikrokontroleru a návrhem vývojového prostředí pro grafické aplikace.
The aim of this thesis is to study the materials, which are needed for the practical project realization and for the main scheme of the project - Graphical industrial panel for HMI. The theoretical part of the thesis includes technical details of the graphic display and the way of communication between display controller and microcontroller. There is also mentioned the communication interface and communication protocols, which are suitable for the designed device. The theoretical part of thesis is enclosed by description of the main features and possibilities of the microcontroller, which is used in the practical part. The practical part of thesis deals with the hardware concept and details of the main work: the choice of suitable components, the design of the microcontroller's programme and the design of the development environment for the graphical application.
Description
Citation
MAŠLÁŇ, S. Grafický displej pro prumyslové aplikace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Automatizační a měřicí technika
Comittee
doc. Ing. Jan Bílek, CSc. (předseda) prof. Ing. František Zezulka, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Pavel Václavek, Ph.D. (člen) Ing. Marie Havlíková, Ph.D. (člen) Ing. Petr Petyovský, Ph.D. (člen) Ing. Radek Štohl, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2008-06-17
Defence
Bez dotazů. Velmi dobrá práce
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO