Ageing of Adhesive Joints for Façade Applications – Comparison of Artificial and Real Weathering Conditions

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019-04-12
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
EDP Sciences
Altmetrics
Abstract
Currently, the adhesive joints are more and more regularly used as an alternative to mechanical joints. They often offer a more suitable, durable and faster possibility. They provide a solution with a more even distribution of stresses in the joint, which consequently allows an increase in the rigidity of the structure and allows it to withstand even heavy loads. High - strength flexible adhesive systems enable the implementation of effective structural joints, and although several decades have passed since the certification and installation of the first façade system with bonded anchoring, even today it is not a matter that is properly grounded in technical standards. A list of specific test procedures on whose basis the behaviour of the joint over the next 40 years could be predicted does not exist. On the basis of these facts, the authors have decided to subject the test samples both to laboratory measurements, where two methods were selected, as well as to expose them to the effects of real weather conditions for a 3-year period. Comparison of the real environment influence results and the methods of artificial aging showed that the selected conditioning methods adequately simulate the effects of weather conditions.
V současné době se lepicí spoje stále častěji používají jako alternativa k mechanickým spojům. Často nabízejí vhodnější, trvanlivější a rychlejší možnost. Poskytují řešení s vysokým stupněm spolehlivosti ve spoji, což umožňuje zvýšit tuhost konstrukce. Vysoce pevné pružné lepicí systémy, ačkoliv uplynulo několik desetiletí od certifikace a instalace prvního fasádního systému s lepeným kotvením, ani dnes to není věc, která je řádně zakotvena v technických normách. Seznam konkrétních zkušebních postupů, na které lze předpovědět dalších 40 let, neexistuje. V případě tříletého období byli vybráni oba autoři i autoři tříletého období. Srovnání skutečných vlivů na životní prostředí a metod umělého stárnutí ukázalo, že vybrané metody kondicionování adekvátně simulují účinky povětrnostních podmínek.
Description
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Citace PRO