Výpočet parametrů asynchronního motoru metodou konečných prvků

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práce se zaměřuje na využití metody konečných prvků, pro účely modelování asynchronního stroje. Zde je použit program FEMM, který počítá s fyzicky nepohyblivými dvourozměrnými modely. Model byl vytvořen na základě existujícího motoru. Pak se provedla série simulací, pomocí kterých se následně vypočítaly parametry náhradního schématu. Změřil se existující motor a provedl se výpočet náhradního schématu také z motoru. Porovnala se data získaná z motoru i modelů a průběhy momentů. Momenty se zjišťovaly na určitých frekvencích skluzu, při napájení náhradního schématu napětím a pak i naměřeným proudem.
This project is focused on finite element method, for purposes of asynchronous motor modeling. Program FEMM is used here, which works with two-dimensional models. The model is based on an existing motor. Then was conducted a series of simulations that are used to calculate the parameters of the circuit model. Then was measured the existing asynchronous motor and performed the calculation of the circuit model parameters of the motor. Compared with data obtained from motor and models Then was compared their torque characteristics. Moments was identified at certain slip frequencies and voltage or current in circuit model.
Description
Citation
PEŠEK, M. Výpočet parametrů asynchronního motoru metodou konečných prvků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a výkonová elektronika
Comittee
doc. Ing. Čestmír Ondrůšek, CSc. (předseda) doc. Ing. Petr Voženílek, CSc. (místopředseda) Ing. Tomáš Nepustil (člen) Ing. Jaromír Vaněk, CSc. (člen) doc. Dr. Ing. Hana Kuchyňková (člen) doc. Ing. Bohumil Klíma, Ph.D. (člen) Ing. Marcel Janda, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-07
Defence
Student prezentoval svoji práci na téma „Výpočet parametrů asynchronního motoru metodou konečných prvků“. V rámci této prezentace student nejprve popsal základy metody konečných prvků, a vytvořený model. Dále popsal zjišťování parametrů asynchronního motoru pomocí metody konečných prvků, provedené měření a popsal porovnání naměřených a vypočítaných parametrů. Na závěr své práce student provedl porovnání naměřených charakteristiky a charakteristiky vypočítaných pomocí metody konečných prvků. Student na závěr uspokojivě odpověděl na všechny otázky oponenta i komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO